1949-1951: LBK's fødsel

"Det begyndte alt sammen med, at nogle ansatte på Sundby-Hvorup kommunekontor fandt, at der var et vist behov blandt personalet for aktiviteter i fritiden, - altså en form for firmasport.
Det var dog i ganske små kår, det startede - mon ikke vi højst var fire mand, der slog os på badminton og fik tildelt Gl. Lindholm skoles lille gymnastiksal hver onsdag kl. 17-18. Det var i foråret 1949, og det hele løb ud i sandet igen i løbet af sommeren 1949.
Jeg var blandt de fire og syntes, at den investering, jeg havde gjort i en ketcher, ikke skulle være spildt, og jeg skrev derfor til sognerådet og bad om spilletid for en badmintonklub i en af kommunens skoler.
Den 13. september 1949 forelå sognerådets positive svar. Vi var tildelt Gl. Lindholm skoles gymnastiksal onsdag kl. 19,30-21,00 og lørdag kl. 14-18, og dermed var der banet vej for etableringen af en organiseret badmintonklub.
Den 30. september 1949 indkaldte jeg så to vederhæftige personer, som jeg på forhånd havde taget i ed, til en stiftende generalforsamling hjemme på mit værelse. Det var Per Kirkensgaard og Erik Gadegaard.
Vi mødte alle tre fuldtallige op, og med stor iver og "gå-på-mod" skrev vi det første blad i klubbens forhandlingsprotokol. Det er kun fattige ord, der forsøger at beskrive, hvordan denne klubbens fødsel i virkeligheden gik for sig. Alle var lige ivrige efter at påtage sig mest muligt, og en overgang var argumentationen så voldsom, at vi var nede på gulvet med begge skuldre mod brædderne, før en valgrunde var endeligt afgjort.
Jeg husker ikke, om det var, fordi jeg var bedst til brydning, eller man erkendte, at jeg som initiativtager skulle have den ære, at jeg gik af med sejren ved besættelsen af formandsposten, men det er mit indtryk, at besættelsen af posterne som kasserer og revisor voldte langt større kvaler.
Klubben blev dog startet, og snart kom flere medlemmer til, og vi kunne den 10. februar 1950 afholde generalforsamling med seks deltagere. Her blev forelagt og godkendt det første forslag til klubbens love - udarbejdet af Per Kirkensgaard - og klubben fik navnet LINDHOLM BADMINTON KLUB i skarp konkurrence med forslag som "Victor" og "Limfjorden".
(Knud Gadegaard)

Badminton og vilde fester...
"Gl. Lindholm skole blev snart vort andet hjem. Her tilbragte vi simpelthen hver eneste lørdag eftermiddag og aften i flere år. Der var ikke tilrettelagt nogen træningsplan, man spillede simpelthen på livet løs efter alle-mod-alle princippet. Vi var vel omkring 15 spillere på det tidspunkt.
Ventetiden mellem kampene blev slået ihjel med hyggesnak i det diminutive redskabsrum, hvor vi forsødede livet med wienerbrød og "Drueta" fra brødudsalget overfor og med liflig musik fra en "Audiola" skabsradio, som møjsommeligt blev transporteret frem og tilbage på cykel hver lørdag (det var før TV og transistor radioen).
Det var ikke alene en ung klub og en ung ledelse, men også unge medlemmer. Mange kontakter blev da også skabt, og vi kan da rose os af, at fire-fem lykkelige ægteskaber blev grundlagt i disse år.
Der blev også afholdt de traditionelle stiftelsesfester m. v. Det skete undertiden under helt private former - men vi var jo også kun 15-20 medlemmer og ingen koner eller kærester udenfor medlemskredsen.
Jeg husker specielt festen den 16. december 1950 hos Arne Holt. Her var virkelig gjort noget ud af arrangementet. Per Kirkensgaard havde pyntet op med karikaturtegninger, og der var skrevet sange til anledningen. Dansen gik til langt ud på natten, og stemningen steg til de store højder. Den må have været høj, for vi sluttede festen på mit loftsværelse, hvorfra jeg næste dag af boligselskabet blev opsagt på grund af husspektakler."
(Knud Gadegaard )

Indmarch til LBK's første turneringskamp
"Lindholm Badminton Klub blev snart tilsluttet Nordjysk Badminton Distrikt og deltog i sæsonen 1950/51 for første gang i holdturneringen med et hold i 6. division.
Vor første hjemmekamp var mod AaBK, og jeg husker tydeligt, hvordan arrangementet forløb. Nu havde jeg aldrig set, hvordan man afviklede en holdmatch, men jeg kunne jo nok tænke mig, at det måtte være noget i retning af en
gymnastikopvisning, som jeg da i alle tilfælde havde deltaget i adskillige gange.
Vi havde sat os i hovedet, at der i alle tilfælde ikke skulle kunne sættes fingre på afviklingen og tilrettelæggelsen, så måtte resultatet af matchen komme i anden række.
Da alle spillere var mødt, blev begge hold stillet op i omklædningsrummet på to snorlige rækker, og indmarchen begyndte. Det lykkedes mig ikke at få nogen til at synge med på "1 alle de riger og lande", som jeg havde håbet, men tavse og målbevidste marcherede vi gymnastiksalen rundt og op ad midten, hvor de to hold linede op med front mod hinanden. De garvede og rutinerede turnerings- spillere fra AaBK gjorde naturligvis store øjne.
Jeg tog ordet og bød velkommen og udtalte ønsker for den forestående holdmatch osv., og gik derefter over til at præsentere de to hold for hinanden. Det foregik ved navneopråb, samtidig med at hver spiller trådte et skridt frem foran geleddet og modtog tilskuernes (ca. 5-10) stormende bifald.
Efter en perfekt udmarch kunne turneringsmatchen omsider begynde."
(Knud Gadegaard)


Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram