2001-2004

Aalborg Badminton
LBK, Triton og Gug i samarbejde om en fælles elitesatsning 2001-2004

I forbindelse med klubbens 60 års jubilæum i 30/9 2009 blev der udgivet et jubilæumsskrift dækkende perioden 1999-2009. Nedenfor ses et af indlæggene herfra:

I de første år i det nye årtusind var LBK én af initiativtagerne til et elitesamarbejde i Aalborg sammen med først Triton og senere Gug Badminton Klub. Projektet blev støttet af Elite Sport Aalborg og senere også af DBF. Som træner og sportschef indgik vi aftale med tidligere landstræner Kenneth Larsen.
Motivationen for os var at tilbyde passende udfordringer udviklingsmuligheder for vores ekstremt dygtige årgang 1984, som vandt DM for U15 i 1999. Især 4 af de spillere, Nanna Brosolat, Søren Frandsen, Kasper Sørensen og Lykke Møller havde et potentiale, som vi gerne ville være med til at udvikle. Uden sådanne muligheder i området, var det vores klare opfattelse, at de lokale talenter – også fra andre klubber - ville flytte til andre dele af landet for at afprøve potentialet.


Holdfællesskabet AALBORG BADMINTON stiftes
Oprindeligt var 7 klubber interesseret i et samarbejde. Det var Triton, Gug, Vejgaard, Sofiendal, ABC, Svenstrup og Lindholm. Men pga. forskellige forventninger til samarbejdets ”tæthed” endte det i første omgang med, at kun LBK og Triton indgik et samarbejde. I maj 2002 afholdt vi den stiftende generalforsamling for ”holdfællesskabet Aalborg Badminton”. Bestyrelsen bestod af fmd. Kurt Jeppesen, LBK, næstfmd. Claus Topp, Triton, kasserer Jacob Christensen, Triton samt Morten Olsen, LBK. Fællesskabets førstehold overtog Tritons plads i 1. division og spillede den første kamp d. 6/9 2002.

Gug kommer med og vi etablerer et ungdomssamarbejde
Inden sæsonen 2003-2004 kom Gug med i projektet og samarbejdet udvidedes til også at omfatte et ungdomssamarbejde med tilmelding af flere fælles elitestorhold.
Resultatmæssigt gik den anden sæson bedre for holdfællesskabet, bl.a. fordi Gug leverede dygtige spillere til holdet, bl.a. Christina Pedersen, der i 2009 vandt VM-bronze i mixed double.
Økonomiske udfordringer
Det sportslige samarbejde forløb tilfredsstillende. i en positiv og tillidsfuld ånd, men det store problem på sigt var klart af økonomisk karakter. Vi havde meget vanskeligt ved at skaffe sponsorer og dermed havde vi også svært ved at fastholde og tiltrække spillere.
Derfor indledte vi forhandlinger med AaB-koncernen om et samarbejde i december 2003. Vi var indstillet på om muligt at skifte navn til AaB Badminton og spille i AaB’s rød-hvide bluser. AaB var og er en forretning og koncernens repræsentanter vurderede, at et engagement i elite-badminton var for usikkert sportsligt og dermed også økonomisk. Hvis vi havde deltaget i den dengang nystartede elitedivision med garanti for TV-sendetid (sponsoreksponering) kunne vi muligvis godt have fået en aftale på plads med AaB. Men desværre blev det ikke til noget.


DM-arrangør 2004
I et forsøg på at eksponere Aalborg Badminton samt for at tjene nogle penge tilbød vi at afholde senior DM i Aalborg Stadionhal i februar 2004 med deltagelse af de store danske navne med Peter Gade i spidsen. Desværre meldte Camilla Martin afbud pga. sygdom.
10 måneder forud for arrangementet lagde en styregruppe mange, mange timers arbejde i planlægningen og det hele forløb til alles tilfredshed. 130 frivillige var i sving fra 29/1 til 2/2 2004 som officials.
Konklusionen på arrangementet var dog, at det økonomiske udbytte på ca. 20.000 kr. til Aalborg Badminton var alt for lidt i forhold til indsatsen.


Aalborg Badminton lukker ned
Efter sæsonens sidste turneringskamp i 1. division Søndag d. 21/3 2004 meddelte Kenneth Larsen og Kurt Jeppesen vores spillere, at Aalborg Badminton ikke kunne fortsætte pga. manglende økonomisk fremtid! Det viste sig i øvrigt, at et par spillere allerede havde lavet aftaler med andre klubber for den kommende sæson.
På generalforsamlingen 19/4 2004 blev Aalborg Badminton officielt nedlagt og fællesholdets plads i 1. division gik atter tilbage til Triton, ligesom fællesholdets LBK-spillere meget forståeligt valgte at fortsætte i Triton.
Hvad har vi lært?
Erfaringerne fra projektet ”Aalborg Badminton” er, at selv om der er sportslig grundlag samt leder- og klubmæssig opbakning bag en elitesatsning, så er den afgørende faktor ØKONOMI.
Uden penge går det ikke!

Kurt Jeppesen

Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram