2009-2019: Blomstrende ungdomsafdeling med ildsjæl og engagerede forældre i spidsen

Betragtninger i forbindelse med LBK’s 70 års jubilæum lørdag d. 21/9 2019

Lad mig bare indrømme det straks! Jeg var ikke heldig med mine fremtidsprofetier for 10 år siden i forbindelse med klubbens 60 års jubilæum (se afsnit 4).

”Sur gammel mand”
Jeg fremstår, som den ”sure gamle mand”, der synes at alt var bedre førhen – og jeg var vel også påvirket af udviklingen i klubben i årene op til 2009: Faldende medlemstal, svigtende opbakning til klubbens turneringshold samt manglende lyst og vilje til at hygge i klublokale og omklædningsrum – og ikke mindst problemer med at finde kandidater til poster i bestyrelse og udvalg.

Men – jeg tog fejl. Gitte Paulsen dukkede op.
Heldigvis tog jeg helt fejl! Mine negative forudsigelser blev gjort til skamme ”på målstregen”. I de sidste par år op til 2019 er der vel nærmest sket en revolution i aktivitetsniveau, medlemstal og opbakning på lederplan. Først og fremmest er det ungdomsafdelingen, der har udviklet sig voldsomt på alle måder. Og hvorfor så det?

Fordi Gitte Paulsen besluttede sig for at ”nu skulle der ske noget”! Ganske simpelt! Og vi ved det jo godt. Det kræver en bølgebryder, en iværksætter, en ildsjæl, der ved hvad der skal til, for at sætte skub i tingene. Og det har Gitte Paulsen gjort.
Det er lykkes at engagere en stor skare af forældre og bedsteforældre til de mange nye badminton-børn i klubben ved at benytte ”frivillig tvang”. Hvis man vil nyde, skal der ydes! Og jo flere der bakker op, jo nemmere er det at engagere endnu flere!
Meget fortjent vandt Gitte titlen som “Årets energibundt” ved DR’s show, Sport 2018 i Boxen i Herning. Det har uden tvivl også været med til at give LBK’s ungdomsarbejde et skub fremad.

En vigtig opgave at fastholde de mange børn i klubben
En stor og blomstrende ungdomsafdeling med aktuelt 115 medlemmer er et godt fundament for en stærk klub, også på voksenniveau, i fremtiden. Men den store opgave i de kommende 5-10 år bliver at fastholde de mange ungdomsspillere i klubben, når de bliver teenagere og seniorspillere. I klubben har vi tidligere haft problemer med at integrere ”gamle” ungdomsspillere i seniorafdelingen. Bl.a. fordi der har været ret få ”gamle” ungdomsspillere og derfor har det været vanskeligt at integrere de to aldersgrupper, både socialt og niveaumæssigt.

”Positiv gammel mand”
Belært at min fadæse i 2009 vil jeg slutte positivt og forudse, at LBK om 5-10 år har en livskraftig og stor ungdomsafdeling – OG en tilsvarende stor og blomstrende seniorafdeling. 
Èn af forudsætningerne for det, er at de nuværende forældre, der nu yder en indsats primært for deres børns skyld, har lyst til at fortsætte med arbejdet, også når deres børn er blevet til ”unge” og voksne. Jeg håber og tror det.

Tillykke med klubbens 70 års jubilæum!
Jeg ser frem til de kommende jubilæer om 5 og 10 år.

/Kurt Jeppesen

 

Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram