Om samvær

1. Generelt samvær
Trænere og ledere bør tilstræbe, at især børn lever op til nedenstående.
Det er vigtigt, at klubbens medlemmer behandler og tiltaler hinanden og andre med omsorg og respekt og udviser forståelse for forskelligheder i udseende, holdninger og evner.
Det betyder f.eks. at klubben ikke tolererer såkaldt usportslig optræden overfor træningskammerater og/eller modstandere fra andre klubber. Spillerne bør konkret lære at takke hinanden for kampen og at tage et nederlag "i stiv arm".
Enhver form for mobning er helt uforeneligt med et medlemskab af Lindholm Badminton Klub.

2. Samvær mellem voksne og børn
Det er vigtigt, at voksne og ældre trænere og ledere er deres rolle bevidst i forhold til yngre aktive.
Det betyder:
- at den voksne/ældre træner/leder ikke må involvere sig i et seksuelt betonet forhold med en yngre aktiv. Iflg. straffeloven er det strafbart "at have sex med en ung under 18 år, hvis den unge er betroet den voksne til undervisning eller opdragelse, eller hvor det seksuelle forhold skyldes misbrug af alder og erfaring".
- at man skal respektere hinandens blufærdighed og grænser mht. sprog, berøringer og omfavnelser samt omklædning og evt. overnatning.
- at man som ældre træner/leder ikke inviterer enkelte børn/unge hjem eller "ud".
- at der altid skal være mere end én leder med på ture, der inkluderer overnatning.

3. Forebyggelse af seksuelle overgreb mod børn
Ud over ovenstående har LBK besluttet - med den pågældendes accept - at søge oplysning om alle ungdomstrænere i Det Centrale Kriminalregister mhp. evt. tidligere dom for seksuelle overgreb mod børn.
USU har ansvaret for at tage kontakt til Det Centrale Kriminalregister.

4. Procedure ved mistanke om pædofile aktiviteter
- Enhver mistanke bør forelægges et ansvarligt bestyrelsesmedlem og ikke andre.
- Hvis bestyrelsen evt. i samarbejde med den, der nærer mistanken, vurderer at der "ikke er sket noget - endnu", tager et bestyrelsesmedlem kontakt med den mistænkte og konfronterer vedkommende med mistanken. På baggrund af den samtale vurderer bestyrelsen efterfølgende, hvad der skal ske.
- Hvis vurderingen resulterer i, at mistanken er ubegrundet, må bestyrelsen beslutte ikke at foretage sig mere i sagen og forsøge at stoppe evt. sladder og rygtedannelse.
- Finder bestyrelsen derimod mistanken begrundet eller stadig er i tvivl, bør barnets forældre informeres om mistanken og sagen anmeldes til myndighederne.
Efter en anmeldelse og evt. sigtelse af en træner/leder bør klubbestyrelsen søge hjælp hos kommunens sociale myndigheder til at tackle reaktionen fra klubbens øvrige trænere, ledere og medlemmer.
Åbenhed og fælles bearbejdelse af situationen er vigtigt for at komme videre.

Se mere om emnet her.

 

Om rygning og alkohol

OM RYGNING...
I overensstemmelse med Aalborg Kommunes regler, må der ikke ryges i Løvvanghallen - herunder i omklædningsrum og vores klublokale. Heller ikke ved fester eller lignende.
(April 2007)

- OG ALKOHOL
1. Der må ikke udskænkes øl til unge under 18 år i klubbens cafeteria under træning og kampe.
2. Der må ikke være berusede personer i hal, omklædningsrum og cafeteria under træning og kampe.
3. Under træning og kampe kan seniorspillere i begrænset omfang nyde øl i cafeteriet. Drikkevarerne skal købes i cafeteriet.

(november 2004)

 
Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram