1970-1974

I anledning af 25 års jubilæet i 1974 skrev daværende formand Erik Dahl i jubilæumsskriftet.

"Lindholm Badminton Klub fejrer 25-års jubilæum den 30. september 1974. Det spillemæssige var fra starten i 1949 naturligvis mere trangt end nu. Man fik efter ansøgning til det daværende sogneråd tilladelse til at benytte Gl. Lindholm skoles gymnastiksal onsdag aften og lørdag eftermiddag. Med den hurtige medlemsfremgang blev der hurtigt brug for flere timer i kommunens skoler - maj 1971 var der således 160 medlemmer, der spillede spredt på fire skoler.
September 1950 blev L.B.K. tilsluttet Nordjysk Badminton Distrikt, som står under Dansk Badminton Forbund, dermed var vejen åben for at deltage i holdturneringen. Gennem de mange år har L.B.K. deltaget i N.B.D.'s forskellige arrangementer, hvor klubben har hjemført adskillige distriktsmesterskaber, både for hold og individuelt.
Efter ca. 10 års arbejde på at få en hal, blev Solsidehallen den 15. maj 1971 indviet. Det blev et vendepunkt i klubbens historie. Man kunne nu begynde at samle medlemmerne ét sted, og optage en del nye medlemmer fra den efterhånden store venteliste (den er der stadig).
Klubben har i årenes løb afholdt større og mindre arrangementer, og givetvis har mulighederne været bedst, efter vi kom i hallen. Af store arrangementer vil jeg fremhæve "kineser-stævnet" den 10. januar 1973, som L.B.K. i et godt samarbejde med Triton fik stablet på benene. Det blev en kæmpe publikumssucces. Landskampen Danmark-Sverige skal også nævnes. Det blev igen en succes til L.B.K., og vi har da også fået megen ros herfor. Begge stævner blev afholdt i en fyldt Solsidehal.
Den 27. maj 1972 modtog vi 30 svenske spillere fra Partille Badmintonklub, som gerne ville spille en match mod L.B.K. Det har senere udviklet sig til at blive en årlig tilbagevendende begivenhed, hvor man fØrst spiller en venskabs- match, derefter er der hyggelig samvær. Den sidste match tabte vi 26-22 i Partille, så vi håber på revanche i 1975 i Solsidehallen.
L.B.K. har i dag ca. 310 medlemmer. Vor klub kunne godt blive mange gange større, ja - det er et hjertesuk, som ikke er ukendt i dag. Vi har alt for få timer i hallen og ingen klublokale, hvilket naturligvis går ud over vort klub- liv, som vi tillægger så stor betydning.
Mine ønsker for fremtiden må være: Fortsat fremgang med et hold i jyllandsserien som resultat. Samme gode og hyggelige tone som nu hersker i klubben, og sidst men ikke mindst at Løvvanghallen, som kommunen har planer om at opføre i forbindelse med Løvvangskolen, må blive igangsat hurtigst muligt, eller at de planer, som L.B.K. har indsendt til Aalborg kommune om opførelse af egen hal, må blive bevilget.
Endelig føler jeg trang til at sige alle nuværende og tidligere medlemmer af L.B.K., Aalborg kommune, annoncører, pressen, alle gode venner og bekendte, som vi er kommet i kontakt med gennem badminton eller på anden måde, en oprigtig tak for, hvad de har været og betydet for L.B.K., direkte eller indirekte, gennem de 25 år, der er forløbet, siden klubbens stiftelse, - og på gensyn fremover."
(Erik Dahl, formand (1974).

Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram