Om klubben

Velkommen Lindholm Badminton Klub, i daglig tale "LBK". Klubben hører hjemme i Nørresundby i bydelen Lindholm.

I vores vedtægter står der....
- at et af foreningens formål er at tilbyde kvalitet for ALLE medlemmer, således at der gives plads og udviklingsmuligheder for alle kategorier af medlemmer, altså både de sportsligt ambitiøse og motionsspillere i alle aldersgrupper.
Dog! Alt begrænset af de givne resourcerammer (lederkræfter og økonomi). I forbindelse hermed står der også i klubbens vedtægter, at det også er et mål, at aktivere flest mulige medlemmer i klubbens drift.

Både i vores ungdoms- og seniorafdeling arbejder vi ud fra et træningskoncept, der har det formål at give optimale mulighed for sportslig udvikling for alle ambitionsniveauer. Men vi er også bevidste om, at økonomiske og menneskelige ressourcer begrænser os. I øjeblikket prioriterer LBK ressourcerne til begynder- og breddearbejdet på bekostning af elitearbejde.

Organisatorisk
Det formelle omkring valg og sammensætning af bestyrelse og udvalg er smidigt i LBK.
F.eks. kan der vælges et variabelt antal medlemmer til bestyrelse og udvalg alt efter behov og interesse. Vores mål er, at det skal være nemt og smidigt at aktiviere medlemmer med lyst og overskud i kortere eller længere tid. Vi bestræber os på at uddelegere opgaverne på flest mulige - også gerne personer, der ikke er formelt medlem af bestyrelse eller udvalg. Der er plads til alle der vil gi' en hånd med - "stor eller lille".....

Lær os at kende...
Hvis du kunne tænke dig at lære klubben bedre at kende, har du mulighed for i første omgang at orientere dig på vores hjemmeside, som du øjensynlig har fundet.
Klik på de øvrige emner for yderligere info.

Spillesæsonen
Efterårssæsonen løber fra ca. medio august (skolestart) til 31. december.
Forårssæsonen løber fra 1. januar til ca. 31. maj.

Mobilepay
Ved køb af kantinevarer, bolde eller lignende anvendes mobilepay nr. 18924.

Bolde
Det er muligt at købe et rør bolde (12 stk.) ved henvendelse til trænere/ledere i klubben.
Pris er angivet på boldskab og betales via mobilepay.
 
Her bor vi
Lindholm Badminton Klub
Løvbakken 6
9400 Nørresundby
 
Kør ad E45 til frakørsel nummer 21 (Nørresundby N, Lindholm). Herfra videre ad Forbindelsesvejen til Løvbakken (på højre hånd). Fortsæt ned ad Løvbakken til Løvvangshallen på højre hånd - lige ved bowlingcenteret.
 
 

Nyheder

Sponsorer